Sākusies pieteikšanās 2023. gada meistardarbnīcās

Publicēts: 27.Feb 2023

Meistardarbnīcas dzejniekiem un prozaiķiem

Literārā Akadēmija” izsludina pieteikšanos 2023. gada dzejas un prozas meistardarbnīcās. Meistardarbnīcu programma kompaktā veidā ietver būtiskākos literārās prakses jautājumus (kā attīstīt idejas, strādāt ar tēliem, veidot darba kompozīciju, organizēt tekstu, utt) komplektā ar praktiskām nodarbībām dzejas vai prozas analīzē un rakstīšanā. Programma veidota kā pieaugušo neformāla izglītība un ir piemērota visu vecumu iesācējiem autoriem, kas sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu.

Nodarbības norisināsies, sākot ar aprīli, divreiz mēnesī, sestdienās visa gada garumā (ar konsultatīvam nodarbībām reizi mēnesī jūlijā un augustā). Praktiskās daļas nodarbības notiks klātienē Rīgā, Latvijas Rakstnieku savienības telpās Rīgas Latviešu biedrībā Merķeļa ielā 13. Ja interesentu skaits pārsniegs maksimālo grupu apjomu, var tikt izveidota papildu grupa darbam attālināti ZOOM platformā.

Uzņemšana notiks vairākās grupās – gan konkursa kartībā, gan bez konkursa.

Pieteikšanās konkursa kārībā

Lai pieteiktos meistardarbnīcām, autori ir aicināti piedalīties Latvijas Rakstnieku savienības un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centra rīkotajā un LR Kultūras ministrijas atbalstītajā Jauno un iesācēju autoru literāro darbu konkursā.

20 dzejnieki un 20 prozaiķi tiks uzaicināti piedalīties 2023. gada literāro meistardarbnīcu valsts apmaksātajās grupās, ko vadīs rakstnieki Katrīna Rudzīte dzejā un Dace Vīgante prozā. Abu grupu darba laiks būs sestdienu pēcpusdienas.

Iesniedzamo darbu apjoms:
dzejā – dzejas kopa ar kopējo apjomu 200 līdz 300 rindas,
prozā – viens vai vairāki darbi ar kopējo apjomu 25 000 līdz 50 000 zīmes.

Darbu kopas jāsaglabā vienā Word dokumentā un ar norādi “Jauno un iesācēju autoru literāro darbu konkursam” jānosūta uz e-pastu: konkursam@rakstu.lv. Ja autors piesakās gan dzejas, gan prozas meistardarbnīcām, darbi jāsaglabā divos atsevisķos dokumentos. Sūtījumam jāpievieno ziņas par sevi (dzimšanas gads, izglītība, nodarbošanās, īsa radošā biogrāfija) un kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis).

Darbu iesniegšanas termiņš: 2023. gada 13. marts.

Pieteikšanās bez konkursa

Autori, kas piedalīties konkursā nevēlas, var pieteikties pašu dalībnieku apmaksātām meistardarbnīcu grupām, ko vadīs Ronalds Briedis dzejā un Ieva Melgalve prozā. Abu grupu darba laiks būs sestdienu rīti no plkst. 11.00 līdz 12.30. Ja tiks noorganizēta arī papildu grupa darbam Zoom, tās darba laiki būs no 14.00 līdz 15.30.

Interesentus lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu. Dalības maksa saskaņā ar cenrādi. Piesakoties meistardarbnīcai, dalībnieks piekrīt Distances līguma noteikumiem.

Autoriem, kas vienlaicīgi būs iesnieguši darbus konkursam un iekļuvuši kādā no valsts apmaksātajām grupām, kā prioritāte tiks piedāvāta dalība valsts apmaksātā grupā. Šajā gadījuma lūdzam pieteikuma anketa norādīt, ka darbi iesniegti arī konkursam.

Pieteikšanās termiņš: līdz nodarbību sākumam.

Sīkāku informāciju var saņemt rakstot uz e-pastu: darbnicas@rakstu.lv vai zvanot 26774517.

Nodarbības dramaturgiem

23. martā notiks pirmā pavasara „Dramaturģijas pamatu īsā kursa” nodarbība. Nodarbības notiks attālināti ZOOM platformā, reizi nedēļā.

Kurss paredzēts ikvienam, neatkarīgi no jebkādām iepriekšējām zināšanām un pieredzes. Aicināti ne tikai potenciālie topošie lugu un scenāriju autori, bet arī tie, kas vēlas paraudzīties uz teātra un kino norisēm kvalificētāk. Gaidīti tiek arī tie, kuri piekrīt apgalvojumam, ka dramaturģija ir košs dzīves nospiedums, kas uzrāda mūsu pašu dzīvju likumsakarības.

Līdzās teorētisko zināšanu apguvei kursa dalībniekiem ir iespēja atraisīt savas radošās spējas.

Kursa radošās rakstīšanas nodarbības vadīs dramaturgi Rasa Bugavičute-Pēce un Klāvs Knuts Sukurs. Pārrunas par lugu tekstiem un filmām Laura Gundara pārziņā.

Vairāk informācijas – www.darbnicas.lv. Jautājumi un pieteikšanās epastā: dramdarbnicas@gmail.com  

Nodarbības dramaturģijā rīko biedrība „Darbnīcas”.

 

Atbalsta LR Kultūras ministrija un Latvijas Rakstnieku savienība.


Mūs Atbalsta