Dramaturģijas meistardarbnīca


Kopš 2015. gada dramaturģijas meistardarbnīcas tiek organizētas sadarbībā ar biedrību DARBNĪCAS.

DARBNĪCAS ir alternatīvas apmācības sistēmas un radošuma attīstības bāze topošiem un praktizējošiem teātra un kino profesionāļiem. DARBNĪCAS iniciē un realizē pastāvīgas un īstermiņa apmācības darbnīcu formā, kur interesenti līdzās teorētiskām zināšanām apgūst iemaņas to pielietošanai praksē. Apmācība notiek iespējami augstākajā profesionālajā līmenī.

Žanra attīstības galvenais mērķis: intensīva radošuma veicināšana profesionālā gultnē, apzinot iespējami plašākus žanra interesentus vidēs, kur tā apgūšana noris uz pašmācības pamatiem, kā arī dramaturģijas tekstu pilnveides saistīšana ar reālo teātra procesu.

Mūs Atbalsta