Austrumlatvijas literārā akadēmija


Austrumlatvijas literārā akadēmija tiek organizēta sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, zinātnes un kultūras komunikācijas biedrību „Intelekta parks”.

Latviešu literatūrai kā latviešu valodas nesējai un uzturētājai ir nepārvērtējama loma nacionālās identitātes saglabāšanā. Savukārt Latgales reģionā būtiska loma ir arī latgaliešu un krievu valodā rakstītai literatūrai kā nozīmīgam Latvijas literatūras un sabiedrības integrācijas faktoram.

Iecere izveidot pasākumu ciklu „Austrumlatvijas literārā akadēmija” ir saistīta ar saiknes veidošanu starp rakstniekiem – topošajiem rakstniekiem – lasītājiem, Austrumlatvijas iedzīvotāju vidū popularizēt mūsdienu literatūru un rakstniekus, kā arī atbalstīt Austrumlatvijas jaunos literāros talantus, kas raksta latviski, latgaliski vai krieviski un iepazīstināt ar viņiem Latvijas lasītājus, tādējādi veicinot Latgales rakstniecības reprezentāciju Latvijas kultūrtelpā.

Projekta mērķis ir izveidot instrumentu mūsdienu latviešu literatūras un rakstniecības tapšanai un popularizēšanai Austrumlatvijā, veidojot Latgales sabiedrībā plašāku izpratni par aktuāliem procesiem latviešu literatūrā un veicināt toleranci pret latviešu autoru reprezentētajām idejām, kā arī iepazīstināt Latvijas kultūrtelpu ar Latgales talantīgajiem jaunajiem autoriem. Sniegt izglītojošu un jaunu pieredzi veidojošu atbalstu topošajiem talantīgajiem Austrumlatvijas literātiem.

Mūs Atbalsta