Matris Lingua


Foto: Herta, Ronalds Briedis un Liepa Rūce

Kopš 2014. gada ar dzejnieka un atdzejotāja Sergeja Moreino iniciatīvu tiek organizēts seminārs MATRIS LINGUA, kura uzdevums ir nodrošināt nepieciešamos kontaktus un iekļaušanos profesionālajā vidē tiem autoriem, kam krievu valoda ir gan dzimtā, gan arī daiļrades valoda, kā arī tiem, kam tā ir otrā valoda vai svešvaloda un kas interesējas par bilingvālas daiļrades iespējām. Nodarbības, kas īpaši orientētas uz valodu savstarpējām attiecībām un darbu tulkošanas praksi, izraisa interesi arī starp jauniem latviešu autoriem, kas vēlas padziļināti pievērsties literatūras tulkošanai.

Seminārā tiek uzaicināti 15-20 autori, tas norisinās 5 dienas oktobrī un piedāvā klausītājiem 5 lekcijas, 5 prakstiskās nodarbības un 5 recenzēšanas.

Semināra nodarbību kopīgais apjoms ir 30 stundas, semināru vada Sergejs Moreino un Vija Birkava. Vismaz 5 labāko semināristu darbi līdz ar profesionālu literātu veikumu ik gadus tiek publicēti Latvijas krievu diasporas izdevumā „Rīgas Almanahs”.

Mūs Atbalsta