Jauno un iesācēju autoru seminārs


Foto: Herta

Jauno un iesācēju autoru seminārs pirmo reizi notika 1947. gadā un kopš tā laika ir norisinājies jau vairāk nekā 70 reizes. Gandrīz visi rakstnieki sava literārā darba sākumā ir piedalījušies šajos semināros, kas ļauj gūt gan izpratni par literāro procesu, gan pirmos profesionālos savu darbu novērtējumus laikā, kad pirmās grāmatas vēl nav iznākušas un kritiķu atsauksmes un izvērtējumi vēl nav pieejami. Daudziem autoriem tā ir iespēja nokļūt līdz pirmajai publikācijai literārajā periodikā, kā arī iepazīt un izveidot kontaktus ar savas un citu paaudžu literātiem.

Dalībai seminārā tiek uzaicināti kopumā 20 autori, to sadalījums pa žanriem atkarīgs no konkurences attiecīgajā gadā, visbiežak tie ir 12 dzejnieki un 8 prozaiķi. Seminārs norisinās 5 darbdienas un šajā laikā semināristiem ir iespēja noklausīties 10 kompetentu speciālistu lekcijas par literārā procesa aktualitātēm, kā arī dzirdēt savu darbu novērtējumu no 15 pieredzējušākiem rakstniekiem (katru dienu 3 recenzenti izvērtē 4 semināristu darbus).

Semināra nodarbību kopīgais apjoms ir 30 stundas, tā vadītājs kopš 2001. gada ir Ronalds Briedis. Semināra autoriem ir iespēja turpināt darbu literārajās meistardarbnīcās.

Mūs Atbalsta