Aicinājums


Foto: Herta un Lāsma Gaile

Jauniešu literārās jaunrades vasaras seminārs “Aicinājums” ir programmas neformālākā aktivitāte, kas norisinājusies jau vairāk nekā 40 reizes un veicinājusi daudzu jaunu un talantīgu autoru ienākšanu literatūrā. Atšķirībā no Jauno un iesācēju autoru semināra, kurā var piedalīties visu vecumu rakstnieki, „Aicinājums” ir orientēts skolas vecuma jaunatnes ieinteresēšanai darbībai literārajā procesā.

“Aicinājums” norit 5 dienas vasarā J. Akuratera muzejā un tajā piedalās 30 jaunieši (15 dzejnieki un 15 prozaiķi). Lekciju tēmas tiek izvēlētas tā, lai tās būtu lietderīgi dzirdēt visu žanru pārstāvjiem, ar jauniešiem strādā 5 lektori, kā arī 5 dzejas un 5 prozas konsultanti (ja nepieciešams, tad tiek pieaicināts arī dramaturgs).

Semināra nodarbību kopīgais apjoms ir 30 stundas. “Aicinājuma” vadītāja kopš 2013. gada ir Dr.philol. Sandra Ratniece. “Aicinājumu” informatīvi atbalsta laikraksta “Lauku Avīze” pielikums “Kultūrzīmes”. Šajos izdevumos tiek publicēti fragmenti no konkursa uzvarētāju darbiem.

Mūs Atbalsta