Sākusies pieteikšanās 2024. gada meistardarbnīcās

Publicēts: 15.Jan 2024

„Literārā Akadēmija” izsludina pieteikšanos 2024. gada dzejas un prozas meistardarbnīcās. Meistardarbnīcu programma kompaktā veidā ietver būtiskākos literārās prakses jautājumus (kā attīstīt idejas, strādāt ar tēliem, veidot darba kompozīciju, organizēt tekstu, utt) komplektā ar praktiskām nodarbībām dzejas vai prozas analīzē un rakstīšanā. Programma veidota kā neformālās izglītības programma pieaugušajiem un ir piemērota visu vecumu iesācējiem autoriem, kas sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu.

Nodarbības norisināsies, sākot ar martu, divreiz mēnesī, sestdienās visa gada garumā (ar konsultatīvam nodarbībām reizi mēnesī jūlijā un augustā).

Uzņemšana notiks vairākās grupās – gan konkursa kartībā, gan bez konkursa.

 

Pieteikšanās konkursa kārtībā

Lai pieteiktos meistardarbnīcām, autori ir aicināti piedalīties Latvijas Rakstnieku savienības un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centra rīkotajā un LR Kultūras ministrijas atbalstītajā Jauno un iesācēju autoru literāro darbu konkursā.

20 dzejnieki un 20 prozaiķi tiks uzaicināti piedalīties 2024. gada literāro meistardarbnīcu valsts apmaksātajās grupās, ko vadīs rakstnieki Ivars Šteinbergs dzejā un Inga Gaile prozā. Abu grupu darba laiks būs sestdienu pēcpusdienas no plkst. 13.30 līdz 17.00.

Iesniedzamo darbu apjoms:
dzejā – dzejas kopa ar kopējo apjomu 200 līdz 300 rindas,
prozā – viens vai vairāki darbi ar kopējo apjomu 25 000 līdz 50 000 zīmes.

Darbu kopas jāsaglabā vienā Word dokumentā un ar norādi “Jauno un iesācēju autoru literāro darbu konkursam” jānosūta uz e-pastu: konkursam@rakstu.lv. Ja autors piesakās gan dzejas, gan prozas meistardarbnīcām, darbi jāsaglabā divos atsevisķos dokumentos. Sūtījumam jāpievieno ziņas par sevi (dzimšanas gads, izglītība, nodarbošanās, īsa radošā biogrāfija) un kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis).

Darbu iesniegšanas termiņš: 2024. gada 15. februāris.

 

Pieteikšanās bez konkursa

Autori, kas piedalīties konkursā nevēlas, var pieteikties pašu dalībnieku apmaksātām meistardarbnīcu grupām, ko vadīs Ronalds Briedis dzejā un Ieva Melgalve prozā.

Dzejas meistardarbnīcai praktiskās nodarbības notiks tikai klātienē.

Prozas meistardarbnīcai praktiskās nodarbības notiks gan klātienē, gan attālināti ZOOM platformā. Pirmajā pusgadā meistardarbnīca tiks dalīta divās grupās, no kurām viena darbosies klātienē, bet otra attālināti. Otrajā pusgadā visiem dalībniekiem notiks tikai attālinātās nodarbības.

Klātienes nodarbības notiks Rīgā, Latvijas Rakstnieku savienības telpās Rīgas Latviešu biedrībā Merķeļa ielā 13. no plkst. 11.00 līdz 12.30. ZOOM vebināru darba laiki būs no plkst. 14.00 līdz 15.30.

Līdztekus praktiskajām nodarbībām dalībniekiem tiks piedāvāts arī teorētisks videolekciju kurss, ko tie varēs noskatīties sev izdevīgos laikos.

Interesentus lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu. Dalības maksa saskaņā ar cenrādi. Piesakoties meistardarbnīcai, dalībnieks piekrīt Distances līguma noteikumiem.

Autoriem, kas vienlaicīgi būs iesnieguši darbus konkursam un iekļuvuši kādā no valsts apmaksātajām grupām, kā prioritāte tiks piedāvāta dalība valsts apmaksātā grupā. Šajā gadījuma lūdzam pieteikuma anketa norādīt, ka darbi iesniegti arī konkursam.

Pieteikšanās termiņš: līdz nodarbību sākumam.

Sīkāku informāciju var saņemt rakstot uz e-pastu: darbnicas@rakstu.lv vai zvanot 26774517.

 

Atbalsta LR Kultūras ministrija un Latvijas Rakstnieku savienība.


Mūs Atbalsta