8. izlaidums

Publicēts: 24.Dec 2017

Galerijas apraksts


2011. gada literāro meistardarbnīcu noslēguma pasākums J. Akuratera muzejā. Aivars Krūkliņš gremdējas atmiņās, kā šajā gadā, “lai neaizmirstu amfibrahiju, / ik nakti dzērām tonnām kafiju / un negulējām it nemaz, / kaut noteikti nav veselīgi tas.” Bildes ar kafijas dzeršanu pēc svinīgas daļas nav saglabājušās. Foto: no Ineses Miezes un Santas Igaunes arhīva.

 

Meistardarbnīcu beidzēji

Dzejas meistardarbnīca: Arvīds Apfelbaums, Atis Artmanis, Inese Azarova, Krista Anna Belševica, Anna Dzintare, Santa Igaune, Anna Kalna, Aivars Krūkliņš, Ilona Ķepale, Ieva Melgalve, Inese Mieze, Ilva Mikīte un Elīna Zālīte.

Prozas meistardarbnīca: Elvīra Bloma, Sandra Grudule, Madara Heidemane, Egija Lekse, Adele Lukaža, Alīna Melngaile, Inese Mieze, Dana Ozoliņa, Anda Paegle, Laura Prikule, Marika Purenkova, Līga Sproģe, Mārīte Stalidzāne, Linda Šmite un Jānis Timošenko.


Mūs Atbalsta