2012. gada dzejas meistardarbnīca

Publicēts: 24.Dec 2017

Galerijas apraksts


Dzejas meistardarbnīcas lasījumi Dzejas dienu pasākumā “Balss nospiedumi” J. Akuratera muzejā. Foto: Alise Romeiko, Ilva Mikīte, Danute Kalašinska un Inese Mieze.

2012. gadā dzejas meistardarbnīcu vadīja Ronalds Briedis.

 

Absolventu dzejas kopas

Gunta Bistere „Virmu rindas”

Sarmīte Ermuža „Starp jā un nē”

Madara Heidemane „Vasarā līst”

Agita Klapare „Pirmais sniegs”

Harijs Krūze „Atrakciju parks un citi dzejoļi”

Artūrs Lūsis „Starp un citi dzejoļi”

Artūrs Melnis „Plaisa uz Mēness”

Ilva Mikīte „Acis krīt cietumā”

Oskars Neilands „Kaulraksts”

Emīlija Petraškeviča „Ceļazīmes”

Alise Romeiko „es taču viņu mīlu un citi dzejoļi”

Aurora Rubinshtein „Manas vasaras radoshaisatvalinajums.doc”

Regina Savādā “Ar bērna acīm”, “Pasauli izzinot” un “Mīlu šo skaisto un loloto”

Tīna Treimane „Skan džinkstošas pudeles un citi dzejoļi”

Lote Vilma Vītiņa „ceļā uz ērgļiem”


Mūs Atbalsta