2015. gada dzejas meistardarbnīca

Publicēts: 24.Dec 2017

Galerijas apraksts


Arvja Vigula vadītās dzejas meistardarbnīcas lasījumi Dzejas dienu pasākumā “Svīstošā balss” DAD cafe. Foto: Zane Goluba.

2015. gadā Dzejas meistardarbnīcu vadīja Arvis Viguls un Ronalds Briedis.

 

Absolventu dzejas kopas

Laura Alpe „laika stabiņu nejaušības”

Olita Baltausa „Starp divām puķēm”

Krišjānis Baltauss „Ēnu tuvība”

Laura Ceļmale „Pēc Platona”

Zane Goluba „skumji meiteņu dzejoļi”

Agnese Irmeja „Vispirms mēs nebijām”

Gunita Konute „Kleitas”

Agnese Līcīte „sūrst daudzseju dievi”

Agris Liepa „Gadalaiki”

Dārta Liepiņa „nē viņš atstāja kāpņu telpu”

Anna Š. „Latvijā pēc pasaules gala”


Mūs Atbalsta