11. izlaidums

Publicēts: 24.Dec 2017

Galerijas apraksts


2014. gada meistardarbnīcu noslēguma pasākums Latvijas Rakstnieku savienībā. Foto: Herta.

 

Meistardarbnīcu beidzēji

Dzejas meistardarbnīcas rīta grupa: Marta Bērziņa, Elita Bičevska, Velta Brinza, Vija Čerņaka, Inga Dirveika, Roberts Kristiāns Līdaks un Ilze Pomerance.

Dzejas meistardarbnīcas vakara grupa: Kristīne Barbare, Anna Belkovska, Vija Birkova, Ramona Frišmane, Sintija Kampāne, Kristiāna Kārkliņa, Ance Kristāla, Vilnis Orlovskis, Ilze Ozola, Krišjānis Purens un Dita Vīksna.

Prozas meistardarbnīcas rīta grupa: Elita Bičevska, Lita Freimane, Kristīne Ozola, Ilze Pomerance, Ieva Randere, Guntars Seilis, Andris Šīrons, Ance Šverna un Dace Vīgante.

Prozas meistardarbnīcas vakara grupa: Dāvis Braučs, Jana Egle, Andris Habermanis, Agnija Kazuša, Ilze Krišlauka, Oskars Kupcāns, Haralds Matulis, Didzis Melbiksis, Ligita Paegle, Matīss Pērkons, Anete Piņķe, Didzis Sedlenieks, Evita Šņuciņa un Inga Vītola.

Dramaturģijas meistardarbnīca: Anita Aldersone, Ainārs Bajinskis, Sanita Dejus, Arta Dzīle, Sandra Sabīne Jaundaldere, Jana Kolbina, Iveta Ķērpe, Artūrs Morozovs, Maija Ladeiko, Ilga Liepiņa, Voldis Prancāns, Irina Putniņa, Guna Roze, Iveta Salgrāve, Ināra Šteinberga, Ivars Šterns, Inese Tālmane un Andris Ūdris.


Mūs Atbalsta