2016. gada dzejas meistardarbnīca

Publicēts: 24.Dec 2017

Galerijas apraksts


Andra Akmentina vadītās dzejas meistardarbnīcas lasījumi un “Dzejas Izstādes” atklāšana Materia tējas un sarunas mākslas galerijā. Dalībnieku fotoportretus izstādei veidojis Mārtiņš Andersons.  Foto: Ronalds Briedis.

2016. gadā Dzejas meistardarbnīcu vadīja Andris Akmentiņš un Ronalds Briedis.

 

Absolventu dzejas kopas

Vineta Ancveire „Par skumīgajiem meklētājiem”

Laura Andersone „Elpu monitorings”

Agnese Blaua „Rāms ir paradīzes dārzs”

Kaspars Cīrulis „Neaizmiedz”

Dainis Deigelis „Cik tālu līdz ziemai”

Ginta G „Maceo vārds”

Lauma Kazaka „Ar īso A”

Sabīne Mieze „Iesākumi”

Anita Ozoliņa „Piektdiena”

Ausma Perons  „Es acis šodien nekrāsoju”

Mārtiņš Pommers „Smilšu cikls”

Marta Stūre „Atsaldējot Atlantīdu”

Ivars Vācers „ar vārdiem sagriezties”


Mūs Atbalsta