2010. gada dzejas meistardarbnīca

Publicēts: 24.Dec 2017

Galerijas apraksts


Dzejas meistardarbnīcas vakara grupas lasījumi Dzejas dienu pasākumā “Pirmurbums” J. Akuratera muzejā.  Foto: Aija Vikmane un Inga Pizāne.

2010. gadā dzejas meistardarbnīcu vadīja Ronalds Briedis.

 

Absolventu dzejas kopas

Elga Berķe „Maigums uz pulksten sešiem un citi dzejoļi”

Ieva Birnbauma „Katram sava svētnīca un citi dzejoļi”

Atvars Buka „All You need is love 1967 un citi dzejoļi”

Jānis Damroze „Nu ko… un citi dzejoļi”

Inga Deksne „Pieskāriens”

Dzejdars „Cikli”

Sandra Sabīne Jaundāldere „Spārni”

Šarlote Jokste „Piegulēt spilvenu pie galvas un citi dzejoļi”

Sintija Kampāne „Pilsētas piedurknes”

Janīna Lange „Ceļā”

Lolita Leišupe „Karalis Zebrus ezers”

Luīze Lismane „Manā pilsētā  kurpniekam kurpes pasniedz pa logu un citi dzejoļi”

Ligita Mežkalne „Putnudārza ielas…un citi dzejoļi”

Inga Pizāne „Pieteka, kas sajaukusi upi”

Laura Prikule „Dzejolis ir kubs…”

Kintija Puzāne „Aleksandram Laimem un citi dzejoļi”

Iveta Salgrāve „Ledus ziedi”

Daina Sirmā „Uzgaidāmā telpa un citi dzejoļi”

Irēna Skārda „Līnijas”

Ivars Šteinbergs „Pilsēta un citi dzejolīši”

Liena Timšāne „sapņi tik lieli, ka galva par mazu”

Lelde Vaivode „Nevar aizsniegt sniegu”

Ieva Veģere „Katram savs dzejas kods”

Aija Vikmane „Lāsteku hologrammas”


Mūs Atbalsta