2008. gada dzejas meistardarbnīca

Publicēts: 24.Dec 2017

Galerijas apraksts


2008. gada dzejas meistardarbnīcas lasījumi Dzejas dienu pasākumā “Dzejas olimpiāde” Biķernieku kompleksa sporta bāzes stadionā. Foto: no Ingas Pizānes arhīva.

Dzejas meistardarbnīcu vadīja Jānis Rokpelnis.

 

Absolventu dzejas kopas

Ilze Dombrovska „miza un  mizas otra puse”

Dzejdars „Es to rakstīju”

Halceon  „Neviens”

Ilze Ķīķere „DELTA PLĀNS”

Elīna Līce „uzraksti neuzraksti”

Anita Mileika „Toksiskā rasa”

Mārtiņš Pētersons „Par un ap”

Inga Pizāne „Tā es klīdu”

Ieva Simanoviča „Par un ap Kā”

Ieva Šakina „patiesība ir ar mēli”

Renāte Vilnīte „Kņudoņā starp lāpstiņām”


Mūs Atbalsta