Programma


„Literārā Akadēmija” ir Latvijas Rakstnieku savienības un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centra kopīgi veidota kultūrizglītības programma, kas realizē ar rakstnieku profesionālās meistarības celšanu saistītus projektus.

Programmas mērķi ir:

  • atrast un sagatavot jaunus autorus literāram darbam;
  • celt latviešu oriģinālliteratūras konkurētspēju Latvijas un pasaules literatūras tirgū;
  • nodrošināt regulārus radošos kontaktus starp visdažādāko paaudžu un dažādās Latvijas malās dzīvojošiem autoriem.
  • veicināt sabiedrības izpratni par literāro procesu.

Programmas darbības pamatvirzieni ir:

  • autoru konsultēšana ar literāro praksi saistītos jautājumos;
  • literāru talantu atlases konkursu organizēšana;
  • literāru semināru un meistardarbnīcu rīkošana;
  • jauno autoru pirmo uzstāšanos un pirmo publikāciju producēšana.

Kultūrizglītības programma “Literārā Akadēmija” izveidota 2003. gadā, apvienojot dažādās līdzšinējās Latvijas Rakstnieku savienības un citu organizāciju aktivitātes jaunu autoru atbalstam, kas Latvijā norisinājušās jau kopš 1947. gada. „Literārās Akadēmijas” projekti ir kļuvuši par vietu, kur visdažādāko paaudžu rakstniekiem tiek nodrošinātas regulāras tikšanās reizes un savstarpējo diskusiju telpa. Ik gadu programmas projekti aptver ap 300 dažāda vecuma un profesionālās sagatavotības autorus (meistardarbnīcu un semināru dalībniekus vai individuālu konsultāciju saņēmējus), un 70 profesionālus literatūras darbiniekus (konkursu žūriju, konsultantus, meistardarbnīcu vadītājus, lektorus un recenzentus). Regulāri tiek organizētas arī ārzemju autoru vieslekcijas.

Meistardarbnīcu dalībnieku pasākumi kļuvuši jau par tradicionālu Dzejas dienu un Prozas lasījumu programmas daļu.

Programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

Mūs Atbalsta