Literārā darbnīca Matris Lingua : REĀLAIS / MAĢISKAIS

Publicēts: 26.Sep 2023

Visu vecumu autori, kas raksta dzeju, prozu vai lugas savā dzimtajā valodā

(baltkrievu, krievu, latviešu, poļu, ukraiņu u. c.) un vēlas attīstīt un pilnveidot savu meistarību,

tiek aicināti sniegt darbus konkursam Matris Lingua [“Mātes valoda”].

 

Finālisti varēs piedalīties darbnīcā ZOOM platformā no šī gada 13. oktobra līdz 4. novembrim

piektdienu un sestdienu vakaros (trīs stundas katru vakaru).

 

Kopīgais temats: REĀLAIS / MAĢISKAIS. Autoriem būs iespēja no pieredzējušiem rakstniekiem, tulkiem un literatūras teorētiķiem dzirdēt savu darbu vērtējumu un noklausīties lekcijas

par svarīgiem amata jautājumiem, interaktīvi piedaloties darbnīcā.

 

Dalībnieku labākie teksti tiks publicēti “Rīgas Almanahā” 2024. gadā [#4, “Visums”].

 

Konkursam iesniedzamie darbi jāsaglabā vienā .DOC dokumentā un jānosūta uz e-pastu:

matrislingua@inbox.lv

Sūtījumam jāpievieno ziņas par sevi un kontaktinformācija.

 

DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ – 2023. GADA 8. OKTOBRIS

 

Konkursu un semināru rīko:

Latvijas Rakstnieku savienība, Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centrs

Atbalsta: LR Kultūras ministrija

Koordinatori: Vija Laganovska, Sergejs Moreino

 

 

 

Литературная мастерская Matris Lingua : РЕАЛЬНОЕ / МАГИЧЕСКОЕ

 

Авторы любого возраста, пишущие стихи, прозу или пьесы на родном языке

(белорусском, латышском, польском, русском, украинском и др.) и желающие отточить

свое мастерство, приглашаются к участию в конкурсе Matris Lingua [«Материнский язык»].

 

Финалисты конкурса примут участие в работе мастерской на платформе ZOOM

c 13 октября по 4 ноября этого года по пятницам и субботам (по три часа каждый вечер).

 

Общая тема: РЕАЛЬНОЕ / МАГИЧЕСКОЕ. Работы участников будут оценены опытными писателями, переводчиками и критиками. Авторы смогут в интерактивном режиме прослушать теоретические лекции, посвященные актуальным вопросам литературы.

 

Лучшие работы будут опубликованы в “Рижском альманахе” в 2024 году [#4, «Вселенная»].

 

Работы должны быть сохранены в одном документе .DOC и высланы на электронный адрес:

matrislingua@inbox.lv

К тексту необходимо приложить сведения о себе и контактную информацию.

 

СРОК ПОДАЧИ РАБОТ – ДО 8 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

 

Конкурс и семинар проводят:

Союз писателей Латвии, Центр поддержки литературного образования и творчества

При содействии Министерства культуры Латвийской Республики

Координаторы: Вия Лагановска, Сергей Морейно


Mūs Atbalsta