Noslēdzies Jauno un iesācēju autoru literāro darbu konkurss

Publicēts: 01.Feb 2021

Konkursam kopumā iesniegti 97 darbi: 51 dzejā un 46 prozā. Izvērtējuši autoru iesniegtos darbus, 2021. gada literāro meistardarbnīcu vadītāji Jānis Vādons un Ilze Jansone uzņēmuši savās grupās 20 dzejniekus un 20 prozaiķus.

Dzejas meistardarbnīcā uzņemtie autori: Alīna Bartkeviča, Agnis Binders, Krišs Dzenītis, Helēna Anna Dzērvāne, Rinalds Einiks, Kristaps Gržibovskis, Emīls Klaužs, Jānis Lauks, Brigita Miesniece, Druvis Mucenieks, Matīss Platacis, Evija Puķe-Jansone, Aija Rozena, Anna Simina, Kristiāna Šuksta, Elīna Valdmane, Laura Vinogradova, Linda Vītiņa, Kristaps Zēlavs, Betija Zvejniece.

Prozas meistardarbnīcā uzņemtie autori: Andris Alps, Džena Andersone, Santa Avišāne, Ieva Bite, Madara Fridrihsone, Ieva Īzāka-Harjo, Gunita Jankovska, Loreta Kalniņa, Emīls Klaužs, Olīvija Ķeruže, Kristīne Liepiņa, Agita Mačuka, Maija Priedīte, Marika Pudule-Indāne, Evija Puķe-Jansone, Linda Ritmane, Aija Sarma, Vineta Stīpniece, Annija Švemberga-Streikiša, Inese Tamsone.

Pārējie interesenti vēl var pieteikties pašu dalībnieku apmaksātās grupās, ko vadīs Ronalds Briedis dzejā un Ieva Melgalve prozā. Vairāk informācijas: Sākusies pieteikšanās 2021. gada meistardarbnīcās.

Programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu.


Mūs Atbalsta