„Literārā Akadēmija” ir Latvijas Rakstnieku savienības un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centra kopīgi veidota kultūrizglītības programma, kas realizē ar rakstnieku profesionālās meistarības celšanu saistītus projektus.

Programmas mērķi ir:

  1. atrast un sagatavot jaunus autorus literāram darbam;
  2. celt latviešu oriģinālliteratūras konkurētspēju Latvijas un pasaules literatūras tirgū;
  3. nodrošināt regulārus radošos kontaktus starp visdažādāko paaudžu un dažādās Latvijas malās dzīvojošiem autoriem.

Programmas darbības pamatvirzieni ir:

  1. autoru konsultēšana ar literāro praksi saistītos jautājumos;
  2. literāru talantu atlases konkursu organizēšana;
  3. literāru semināru un meistardarbnīcu rīkošana;
  4. jauno autoru pirmo uzstāšanos un pirmo publikāciju producēšana.

 Kultūrizglītības programma “Literārā Akadēmija” izveidota 2003. gadā, apvienojot dažādās līdzšinējās Latvijas Rakstnieku savienības un citu organizāciju aktivitātes jaunu autoru atbalstam, kas Latvijā norisinājušās jau kopš 1947. gada. „Literārās Akadēmijas” projekti ir kļuvuši par vietu, kur visdažādāko paaudžu rakstniekiem tiek nodrošinātas regulāras tikšanās reizes un savstarpējo diskusiju telpa. Statistika uzrāda, ka ik gadu programmas projekti aptver 450-500 dažāda vecuma un profesionālās sagatavotības autorus (meistardarbnīcu un semināru dalībniekus vai individuālu konsultāciju saņēmējus), un 70 profesionālus literatūras darbiniekus (konkursu žūriju, konsultantus, meistardarbnīcu vadītājus, lektorus un recenzentus). Regulāri tiek organizētas arī ārzemju autoru vieslekcijas.

Kopš 2004. gada „Literārās Akadēmijas” meistardarbnīcu vadītāju pārraudzībā tapuši vairāk nekā simts literāru darbu (dzejoļu krājumi un kopas, romāni un stāsti, pilna apjoma lugas un viencēlieni), no kuriem daudzi jau izdoti grāmatu formā. Iepriekšējo gadu meistardarbnīcu beidzēju darbi izdoti arī kopkrājumos (grāmatu vai disku formā), kā arī regulāri parādās lielāko Latvijas literārās periodikas izdevumu lapaspusēs un saņem dažādu literāro konkursu balvas. Meistardarbnīcu dalībnieku pasākumi kļuvuši jau par tradicionālu Dzejas dienu un Prozas lasījumu programmas daļu.

Šobrīd „Literārā Akadēmija” ir iekārtojusi savu studiju Latvijas Rakstnieku savienības telpās Aleksandra Čaka 37-1 un lielākā daļa aktivitāšu notiek tur. Studijas vajadzībām atvēlēta 54 m2 liela zāle, kas aprīkota ar visu nepieciešamo inventāru un tehniku nodarbībām un publisku pasākumu rīkošanai, zālē ir arī neliela skatuve, ko var izmantot darbā ar topošo dramaturgu lugām. Ir arī atsevišķa telpa individuālām konsultācijām un lugu bibliotēkas glabāšanai.

 

Programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

top