Cenrādis

Nodarbību veids Periods Apjoms Atlaide Maksa
Dzejas meistardarbnīca Nedēļā 1 nodarbība x 180 min 30 EUR (21,08 LVL)
Mēnesī 2 nodarbības x 180 min -10 % 60 EUR (42,17 LVL)
54 EUR (37,95 LVL)
Gadā 16 nodarbības x 180 min -40 % 480 EUR (337,35 LVL)
288 EUR (202,41 LVL)
Prozas meistardarbnīca Nedēļā 1 nodarbība x 180 min 30 EUR (21,08 LVL)
Mēnesī 2 nodarbības x 180 min -10 % 60 EUR (42,17 LVL) 
54 EUR (37,95 LVL)
Gadā 16 nodarbības x 180 min -40 % 480 EUR (337,35 LVL) 
288 EUR (202,41 LVL)
Dalība divās meistardarbnīcās Gadā 32 nodarbības x 180 min -60 % 960 EUR (674,69 LVL)
384 EUR (269,88 LVL)

Rekvizīti

Maksājuma saņēmējs:
LITERĀRĀS IZGLĪTĪBAS UN JAUNRADES ATBALSTA CENTRS
Vienotais reģistrācijas numurs: 40008165148
Konta numurs (Citadele banka): LV72PARX0013544170001
Maksājuma mērķis: MAKSA PAR MEISTARDARBNĪCĀM

Pieteikties meistardarbnīcai
top